Cart

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng

Bộ lọc khuẩn

HIKARIX SH- 500

15,000,000
Giảm giá!

Lõi lọc nước

Lõi lọc SH-300

4,500,000 3,500,000
Giảm giá!

Bình lọc nước

Bình lọc tổng SH-3000

42,000,000 29,900,000
Giảm giá!
New

Bình lọc nước

Bình lọc tổng SH-2000

38,000,000 24,900,000
Giảm giá!

Lõi lọc nước

Lõi lọc SH-200

4,000,000 3,000,000
Giảm giá!

Lõi lọc nước

Lõi lọc SH-150

3,500,000 2,500,000
Giảm giá!

Bình lọc nước

Bình lọc tổng SH-1500

20,000,000 15,680,000